Professor Hsuan-Ying Chen


 

1111


Full Professor

Department of Medicinal and Applied Chemistry

Department of Medical Research, Kaohsiung Medical University Hospital

Kaohsiung Medical University

100,Shih-Chuan 1st Road,Kaohsiung,80708,Taiwan.

Tel:+886 73121101 ext. 2585

Fax: +886 3125339

Email:hchen@kmu.edu.tw

Current Research Interests

Polymer design for drug delivery, Catalyst design for the ring-opening polymerization of cyclic esters, coupling reaction, and click reaction.

Education and Experience:

·         National Taiwan Chung-Hsing University, Department of Chemistry, B. S. (1998)

·         Full Professor, Kaohsiung Medical University (2017/2–)

·         Associate Professor, Kaohsiung Medical University (2013/8–2017/2)

·         Assistant Professor, Kaohsiung Medical University (2009/8–2013/2)

·         Postdoctoral Fellow, University of Florida (2008/07–2009/07)

·         Postdoctoral Fellow, National Chung-Hsing University  (2008/03– 2008/07)

·         Postdoctoral Fellow, National Chung-Hsing University  (2006/07– 2007/02)

·         Visiting Scholar, Texas A&M university (2005/11-2006/03)

·         Student Teacher, Kaohsiung Municipal Cianjhen Senior High School (2001/07-2002/06)

·         National Taiwan Chung-Hsing University, Department of Chemistry, Ph. D. (2006)

·         National Taiwan Normal University,Department of Chemistry, M. S. (2001)

Awards and Honors

·         Research excellence teachers - Young achievers award for research achievement-2016

·         Research excellence teachers - Young achievers award for research achievement-2015

·         NSYS-KMU cooperation research award-2015

·         Research merit teachers - Outstanding paper award-2015

·         Teaching excellent teachers-2015 (2001/07-2002/06)

·         Teaching excellent teachers -2010

Publications

2018

 1. Man-Ting Jiang, Ying Hsien Lee, Wei-Yi Lu, Jaya Kishore Vandavasi, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang, Hsuan-Ying Chen,*  eXPRESS Polymer Letters 201812, 126-135.
 2. Wei-Yi Lu, Hsiu-Wei Ou, Chieh-Ning Lee, Jaya Kishore Vandavasi, Hsuan-Ying Chen,* Chu-Chieh Lin* Polymer 2018, 139, 1-10.

2017

 1. Someswara Rao Kosuru, Ting-Han Sun, Li-Fang Wang, Jaya Kishore Vandavasi, Wei-Yi Lu, Yi-Chun Lai, Sodio C. N. Hsu,* Michael Y. Chiang,*, and Hsuan-Ying Chen* Inorg. Chem. 2017, 56, 79988006.
 2. Chieh-Ling Lee, Ya-Fan Lin, Man-Ting Jiang, Wei-Yi Lu, Jaya Kishore Vandavasi, Li-Fang Wang, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang, and Hsuan-Ying Chen* Organometallics 2017, 36, 19361945.
 3. Chiao-Yin Hsu, Hsi-Ching Tseng, Jaya Kishore Vandavasi, Wei-Yi Lu, Li-Fang Wang, Michael Y. Chiang, Yi-Chun Lai, Hsing-Yin Chen* and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv., 2017, 7, 18851–18860.
 4. Hsuan-Ying Chen, Yu-Lun Lo, Pei-Ling Wu, Pei-Chi Lo, Li-Fang Wang* Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017, 156,  243–253.
 5. Wan-Jung Chuang, Sung-Po Hsu, Kuldeep Chand, Fu-Lun Yu, Cheng-Long Tsai, Yu-Hsuan Tseng, Yuh-Hsiu Lu, Jen-Yu Kuo, James R. Carey, Hsuan-Ying Chen, Hsing-Yin Chen, Michael Y. Chiang, and Sodio C. N. Hsu*, Inorg. Chem. 2017, 56, 27222735.

2016

 1. Yen-Tzu Huang, Wei-Chu Wang, Chun-Pin Hsu, Wei-Yi Lu, Wan-Jung Chuang, Michael Y. Chiang, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* Polym. Chem., 2016, 7, 4367–4377.
 2. Wan-Jung Chuang, Yen-Tzu Huang, Yu-Hsieh Chen, Yu-Shan Lin, Wei-Yi Lu, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang,* Sodio C. N. Hsu* and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv., 2016, 6, 33014–33021.
 3. Wan-Jung Chuang, Hsing-Yin Chen, Wei-Ting Chen, Heng-Yi Chang, Michael Y. Chiang, Hsuan-Ying Chen* and Sodio C. N. Hsu* RSC Adv., 2016, 6, 36705–36714.
 4. Hsi-Ching Tseng, Hsing-Yin Chen, Yen-Tzu Huang, Wei-Yi Lu, Yu-Lun Chang, Michael Y. Chiang, Yi-Chun Lai, and Hsuan-Ying Chen* Inorg. Chem. 2016, 55, 16421650.
 5. Hsiu-Wei Ou, Kai-Hsuan Lo, Wei-Ting Du, Wei-Yi Lu, Wan-Jung Chuang, Bor-Hunn Huang, Hsuan-Ying Chen,* and Chu-Chieh Lin* Inorg. Chem. 2016, 55, 14231432.
 6. Hsuan-Ying Chen,* Yen-Tzu Huang, Jaya Kishore Vandavasi, Yu-Hsieh Chen and Chia-Hao Kuei* J. Chin. Chem. Soc. 2016, 63, 859–863.
 7. Yu-Sheng Liu, Shih-Jer Huang, Xiao-Shan Huang, Yi-Ting Wu, Hsuan-Ying Chen, Yu-Lun Lo and Li-Fang Wang* RSC Adv., 2016, 6, 75092–75103.

2015

 1. Meng-Chih Chang, Wei-Yi Lu, Heng-Yi Chang, Yi-Chun Lai, Michael Y. Chiang,* Hsing-Yin Chen,*, and Hsuan-Ying Chen* Inorg. Chem. 2015, 54, 1129211298.
 2. Hsi-Ching Tseng, Michael Y. Chiang, Wei-Yi Lu, Yen-Jen Chen, Cheng-Jie Lian, Yu-Hsieh Chen, Hsin-Yi Tsai, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* Dalton Trans., 2015, 44, 11763–11773.
 3. Yu-Hsieh Chen, Yen-Jen Chen, Hsi-Ching Tseng, Cheng-Jie Lian, Hsin-Yi Tsai, Yi-Chun Lai, Sodio C. N. Hsu,* Michael Y. Chiang* and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv., 2015, 5, 100272–100280.
 4. Hsi-Ching Tseng, Fu-Shen Chen, Michael Y. Chiang, Wei-Yi Lu, Yu-Hsieh Chen, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen*  RSC Adv., 2015, 5, 90682–90690.
 5. Hsing-Yin Chen, Ying-Hsien Lee, Michael Y. Chiang, Wei-Yi Lu, Hsi-Ching Tseng, Hsin-Yi Tsai, Yu-Hsieh Chen, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen*  RSC Adv., 2015, 5, 82018–82026.
 6. Hsiu-Wei Ou, Michael Y. Chiang, Jaya Kishore Vandavasi, Wei-Yi Lu, Yen-Jen Chen, Hsi-Ching Tseng, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* RSC Adv., 2015, 5, 477–484.
 7. Chien-Hsing Lee, Ping-Shan Lai, Yen-Pei Lu, Hsuan-Ying Chen, Chee-Yin Chai, Rong-Kung Tsai, Kang-Tang Fang, Ming-Hsien Tsai, Chia-Yen Hsu, Chun-Cheng Hung, Deng-Chyang Wu, Hsin-Su Yu, Chung-Hsing Chang*, Din-Ping Tsai* Journal of Dermatological Science 2015, 80,124–132.

2014

 1. Yu-Sheng Liu, Hsuan-Ying Chen, Jay-An Yeha, Li-Fang Wang* RSC Adv., 2014, 4, 59548–59557.
 2. Hsiu-Wei Ou, Hsing-Yin Chen, His-Ching Tseng, Mon-Wei Hsiao, Yu-Lun Chang,Nai-Yuan Jheng, Yi-Chun Lai, Tzung-Yu Shih, Yu-Ting Lin, Hsuan-Ying Chen* J. Mol. Catal. A-Chem. 2014394, 97–104.
 3. Yu-Sheng Liu, Chien-Chih Chiu, Hsuan-Ying Chen, Su-Hwei Chen,* and Li-Fang Wang* Mol. Pharmaceutics 2014, 11, 11641175.

2013

 1. Hsing-Ying Chen, Wei-Te Peng, Ying-Hsien Lee, Yu-Lun Chang, Yen-Jen Chen, Yi-Chun Lai, Nai-Yuan Jheng, and Hsuan-Ying Chen* Organometallics 2013, 32, 55145522.
 2. Yen-Jen Chen, Hsin-Jou Fang, Sodio C. N. Hsu, Nai-Yuan Jheng, Hui-Chen Chang, Siou-Wei Ou, Wei-Te Peng, Yi-Chun Lai, Jia-Yun Chen, Pao-Lin Chen, Chien-Han Kao, Zhi-Xian Zeng, Jyun-Lin Chen, Hsuan-Ying Chen* Polym. Bull. 2013, 70, 993-1001.
 3. Yi-Hsun Chen, Troy T.Y. Lin, Hsuan-Ying Chen, Chai-Lin Kao, Hsing-Yin Chen, Sodio C.N. Hsu*, James R. Carey*, Michael Y. Chiang*  Journal of Inorganic Biochemistry 2013, 120, 24-31.

2012

 1. Siou-Wei Ou, Wei-Yi Lu and Hsuan-Ying Chen* Acta Cryst. E 2012E68, m172
 2. Wei-Yi Lu, Mon-Wei Hsiao, Sodio C. N. Hsu, Wei-Te Peng, Ya-Ju Chang, Yu-Chi Tsou, Ting-Yi Wu,Yi-Chun Lai,a Yun Chena and Hsuan-Ying Chen* Dalton Trans.2012, 41, 3659–3667.
 3. Hsin-Jou Fang, Ping-Shan Lai, Jia-Yun Chen, Sodio C. N. Hsu, Wei-De Peng, Siou-Wei Ou, Yi-Chun Lai, Yen-Jen Chen, Hsuan Chung, Yun Chen, Ta-Chou Huang, Bo-Sheng Wu, Hsuan-Ying Chen* J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 201250, 2697–2704.
 4. Hsuan-Ying Chen*, Hsin-Jou Fang, Yen-Jen Chen, Sodio C. N. Hsu, Yi-Chun Lai, Hsiu-Wei Ou, Wei-Te Peng, Ya-Ju Chang, Yu-Chi Tsou, Ting-Yi Wu, Hsuan Chung,  Yun Chen, Ta Chou Huang, Bo Sheng Wu J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 201250, 3286–3294.
 5. Hsuan-Ying Chen, Laurent Mialon, Khalil A. Abboud, Stephen A. Miller* Organometallics 2012, 31, 5252-5261.
 6. Yen-Jen Chen, Mon-Wei Hsiao, Nai-Yuan Jheng, Yi-Chun Lai and Hsuan-Ying Chen* Acta Cryst. E 2012, E68, 1496.
 7. Hsuan-Ying Chen*, Wei-Yi Lu, Yen-Jen Chen, Sodio C. N. Hsu, Siou-Wei Ou, Wei-Te Peng, Nai-Yuan Jheng, Yi-Chun Lai, Bo-Sheng Wu, Hsuan Chung, Yun Chen, Ta-Chou Huang J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 201251, 327-333.
 8. Sodio C. N. Hsu,* Yu-Lun Chang, Wan-Jung Chuang, Hsing-Yin Chen, I-Jung Lin, Michael Y. Chiang, Chai-Lin Kao, and Hsuan-Ying Chen Inorg. Chem201251, 9297–9308.

2011

 1. Ming-Jium Shieh, Chia-Yen Hsu, Ling-Yi Huang, Hsuan-Ying Chen, Fei-Hong Huang, Ping-Shan Lai* J. Controlled Release 2011, 152, 418–425.
 2. Chuang, H.-J.; Weng, S.-F.; Chang, C.-C.; Lin, C.-C.*; Chen, H.-Y.* Dalton Trans.201140, 9601–9607.
 3. Chen, H.-Y.*; Peng, Y.-L.; Huang, T.-H.; Sutar, A. K.; Miller, S. A.; Lin, C.-C.* Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2011339, 61–71.

2010

 1. Chen, H.-Y.; Liu, M.-Y.; Sutar, A. K.; Lin, C.-C.* Inorg. Chem201049, 665–674.

2009

 1. Price, C. J.; Chen, H-Y.; Launer, L. M.; Miller, S. A.* Angew. Chem. Int. Ed. 200948, 956-959.
 2. Chen, H.-Y; Zhang J.; Lin, C.-C.*; Reibenspies J. H.; Miller S. A.*  Green Chemistry,  20099, 1038-1040.

2007

 1. Tang, H.-Y.; Chen, H.-Y.; Lin, C.-C.*; Macromolecules, 200740, 8855-8860.
 2. Chen, H.-Y.; Tang, H.-Y.; Lin, C.-C.*; Polymer200748, 2257-2262.
 3. Su, C.-H.; Chen, H.-Y. ; Tsai, K. Y.-D.; Chang, I-Jy* J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 6857-6860.

2006

 1. Chen, H.-Y.; Tang, H.-Y.; Lin, C.-C.* Macromolecules, 200639, 3745-3752.
 2. Reddy, G. S.; Chen, H.-Y.; Chang, I-Jy* Journal of the Chinese Chemical Society, 200653, 1303-1308.
 3. Chen, H.-Y.; Lin, C.-C*, Section E. Acta Crystallographica, 2006. E62, m1693-1694.

2005

 1. Chen, H.-Y.; Huang, B.-H.; Lin, C.-C*, Macromolecules, 200538, 5400-5405.
 2. Lai, Y.-C.; Chen, H.-Y.; Hung, W.-C.; Lin, C.-C.; Hong, F.-E* Tetrahedron, 200561, 9484-9489.

Go to top